Back to top

ACTIVITATS

  /  ACTIVITATS

Laboratori de treball­ al voltant de les di­ferents formes de rel­ació entre les pràcti­ques artístiques, l'a­dministració pública ­i l'empresa. Debat co­duit mitjançant l'anà­lisi de models de pro­cessos d'innovació pa­rticipats per les art­s. - Fàbriques de creaci­ó; un model públic. (http://fabraicoats.bc­n.cat/ca/fabricadecre­acio)­ - La innovació oberta­, els living-labs, le­s acceleradores de st­art-ups; de l'empresa­

#multimedia infantil [dilluns_25_gener_18h]. Una interacció única entre el paper i els mitjans digitals! Introduirem els nens en el món digital d'una manera divertida, i a més estimularem la seva motricitat fina i la seva creativitat. Els nens dibuixen i pinten en paper, a més de poder combinar el procés amb una tauleta digital.

#conferència [divendres_12_ febrer_20h]. La comunicació i les xarxes socials han revolucionat la forma de comunicar-se, però tenen avantatges i inconvenients. Cal mantenir el contacte personal i no fer res que no faries al món real. Antoni Castelló, es director de comunicació, guionista i realitzador.

#instal·lació fotogràfica [dimarts_8_ març_20h]. 'Apuntes sobre una historia castrada' representa la cara oculta de l'imaginari cultural d'una dona qualsevol. En aquest cas es Ainhoa Anaut i el seu bosc, la seva pell i la rigidesa del seu cos –qualsevol cos– que s'enterra fingint un equilibri social. L'artista capta la llum del risc

#taller interactiu multimèdia [dijous_3_ març_18h]. Ens aproparem a la producció cinematogràfica interpretant diferents escenes i personatges, experimentarem el croma canviant la realitat i aprendrem que es la clau verda. Creative Connector & Mar Casany, artistes multidisciplinars i escènics.

]#conferència [dimarts_23_ febrer_11:45h][dimecres_24_febrer_11:45h][dijous_25_febrer_11:45h] La sensibilitat estètica no funciona com una propietat o com un do innat, si no que està socialment determinada i constituïda. L'accés a una obra d'art o a qualsevol objecte de consum, no depèn tan sols d'una qüestió d'accessibilitat física. L'obra d'art existeix només per als que disposen dels